Berpesan atas kebenaran dan kesabaran 


Produk Kami

Wasiat
RM 50 

Wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dikehendakinya setelah ia meninggal dunia.

Hibah
RM 150 

Hibah bererti pemberian sesuatu harta kepada penama / waris di atas dasar kasih sayang dan kemanusiaan tanpa mengharapkan balasan.

Harta Sepencarian
RM 100

Harta Sepencarian ialah harta yang diperoleh atau dibeli dalam tempoh perkahwinan suami isteri, hasil daripada bayaran atau usaha bersama.

"Bukanlah yang dikatakan kaya itu kaya harta, tetapi yang dikatakan kaya itu ialah kaya jiwa(hati)"

(Hadith riwayat al-Bukhari; No. Hadith: 6446, Muslim; No. Hadith: 1051, at-Tirmizi; No. Hadith: 2373,
Ibnu Majah ; No. Hadith: 4137, Ahmad; No. Hadith: 7015,7240)

Alamat 

Pesantech Sdn. Bhd
Registration No: 930736-A
Unit 33B-M-04, Aras Komersial
Kondominium Villa Putra, 
Jalan Tunku Ismail,
50480 Kuala Lumpur 

Hubungi Kami

Email: [email protected]   
Phone: 03-2787 2001                    

Page was designed with Mobirise